Annan-The Cosmic AnatomistSri   Venu
         திரு.வேணு அவர்கள் அண்ணனை சரணடைந்து வாழும் ஒரு பக்தர்.விளமல் ஆலயத்தில் அண்ணனுக்கு நடைபெறும் அனைத்து பூஜைகளிலும் தன்னை பக்தியுடன் இணைத்துக்கொண்டு தொண்டாற்றும் இவர் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக அண்ணனுடன் உணர்வில் ஒன்றி வாழ்ந்து வருகின்றார்.
               இவரை நாங்கள் இணையதளத்திற்காக சந்தித்தோம் , அவருடன் நடந்த உரையாடலில் திரு.வேணு அவர்களின் வாழ்வில் அண்ணன் செய்கின்ற அளப்பறிய அற்புதங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிந்துகொண்டோம்.

    அந்த உரையாடல்களை மூன்று பகுதிகளாக இங்கு தந்துள்ளோம்.

1)   முதல் ஒலிப்பதிவில்,விபத்தால் பாதிப்படைந்த தனது முதுகு தண்டுவடத்தை அண்ணன் அவர்கள் குணப்படுத்தியதை விவரிக்கின்றார்.

2) இரண்டாம் ஒலிப்பதிவில் இறப்பின் பிடியிலிருந்த தனது தாயை அதிசயதக்க வகையில் அண்ணன் மீட்டெடுத்ததை விவரிக்கின்றார்.

3) மூன்றாம் ஒலிப்பதிவில் திருப்பதியில் அண்ணன் தன்னை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பிய ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியை விவரிக்கின்றார்.

    மேலும் திரு.வேணு அவர்கள் எங்களிடம் உரையாடியபோது தனது எந்த ஒரு பிரச்சினைகளுக்காகவும் விளமலில் அமைந்திருக்கும் அண்ணனின் திருமுகத்தை உற்று காணும் தருனத்திலேயே அண்ணன் தனது பாவங்களை (பலவிதமான தோற்றங்கள்) வெளிப்படுத்தி வேணுவிற்கு மௌனமாகவே பல பதில்களை கூறி வருவதாகவும்,ஓரிரு நிகழ்ச்சிகளை தவிர மற்ற ஏனைய பிரச்சினைகளுக்கு தான் உறங்கும்போது விளமல் ஐயாவின் ரூபத்தில் வந்தே அண்ணன் தீர்வளிக்கிறார்கள் எனவும் மனம் உருக எங்களிடம் தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்.

    இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ள அற்புதங்கள் அண்ணனின் அளப்பறிய ஆற்றலையும் கடல் போன்ற கருணையையும் வெளிப்படுத்துவதாகவே நாங்கள் உணர்கின்றோம்.அண்ணனின் அருளில் ஒன்றியும் விளமல் ஐயாவின் வழிநடத்தலில் அன்புடன் பணிந்தும் திரு.வேணு அவர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்.   


Sri   Venu, an ardent devotee of Annan with unswearing bakthi  is leading a life of surrender  at the feet of Annan for the last 20 years.Annan too equally  protects Venu by performing unfathomable miracles in Venu’s life,  which we(Web Admin) could understand from the conversation we had with Sri Venu in Apr’ 2015.

Here we are giving three miracles blessed by Sri  Annan Swamigal  in the life of  Sri  Venu..

1)                 Once,Venu and  his friend ,while travelling in a bike met with a serious  road accident,in which Venu and his friend succumbed to  serious injuries . His friend got head injury ,but survived!. Sri venu got serious damage in his spinal cord that resulted in s type compression in the spine.Venu’s life turned miserable then onwards..He could not walk at all. While one of his legs  was totally inactive to place on the floor,the other leg was equally unable to bear even a slight walking pressure on the floor.Thus he  became a destitude without the functions of the legs despite having them in his body!. Venu could neither sleep nor could turn his body  on either side due to unbearable pain and disability of the spinal column..He took physiotherapy and other medications from  Ortho  Specialist everyday  for about  50 days!. No improvement! Doctors  then told Venu to go for a spinal operation to  to get rid of this problem!

So Venu who used to visit Annan Swamigal shrine of Vilamal regularly on Fridays..has naturally stopped coming then to the Shrine due to his immobility  to have darshan of Annan. ON a Pournami day, Vilmal Ayya (Sri  Sivaprakasam) , while performing special pooja for Annan in the Shrine ,not knowing the accident history, eagerly inquired about  whereabouts of Venu to his friends from Ammayappan(where Venu is residing). Venu’s friends then narrated  Vilamal Ayya the tragedy of Venu  .

At once , Vilamal Ayya told the devotees  to immediately bring Venu to Vilamal Shrine.Venu was brought to the Shrine.Vilamal  Ayya sitting in front of Annan deeply plunged into a trance and said to Venu,Annan says you to come to Pudur!’.

Then Vilamal  Ayya  instructed the devotees to bring all the necessary  items for Pooja and  Vilamal Ayya moved for Pudur with Venu .Around 10 devotees accompanied  Venu.It was around 1100pm. When the regular Pournami  Pooja was over in Pudur Jeeva Samadhi Peetam, Vilamal  Ayya started his special pooja  in the jeeva Samadhi  of Annan and at around 0100 am the most fervent and consecrated prayer for the well being of Venu was  over at the feet of Annan. Then Vilamal Ayya said Venu to sleep there itself in the Samadhi Peetam premises. All fell asleep then. Now ,all of a sudden Venu could feel that someone was turning his body for a split second and that too Venu could remember that scene only  in the morning while recollecting!

          The dawn was as usual in the Jeeva Samadhi premises. When Vilamal  Ayya woke up Venu, to the surprise of everyone Venu was sleeping  flat  on the floor which was an impossible  sleeping posture for Venu after the accident! Now Venu got up and sat on the floor without an iota of pain which was an another awe- striking scene for Venu.Now Venu got up and stood comfortably without any support !.Absoultely no pain! ..No stumbling! No one was able to talk and discusss about the miracle. Because Venu was just weeping in gratitude and tears were continuously rolling down.Vilamal Ayya with a greater gratitude for Annan for performing such a baffling medical miracle, consoled venu, Don’t weep..It is alright now..nothing ..nothing.. you are okay..come on..come on..!’Then Venu normally walked along with the entire team of devotees and came back to home. The most complicated physical disability of Venu was treated by Annan by His incomparable compassion and illimitable yogic power! Blessed are we to hear such a miracle from a devotee! Blessed is this devotee who gets direct protection from Annan for his entire living!


2)        Venu narrates an another baffling miracle of Annan,  once my mother was suffering out of continuous dysentery for about three days. She was admitted in TMC hospital of Tiruvarur and treated for that. Around 57 bottles of IV fluids (saline bottle) were administered to compensate the fluid loss."

"As she recovered a bit, she was discharged from hospital and sent to home. But after a day, greater complication developed and her legs were getting chilled. She was entering a danger condition and we took her to hospital again. The doctors after examining her said us that her kidneys got failed and she was to be sent to Thanjavur for higher treatment. When we emphasized the doctors to tell us the possibility of recovery, the doctors said us to take her to home  and expressed their inability to save her."

"With great shock we brought my mother  to home and informed all the relatives about the nearing  tragedy. I was weeping in front of Annan Swamigal at Vilamal Shrine.I addressed Annan saying ,' My only support is going to die..Why you made this situation?'.Then I went to home."

"The near and dears are feeding tulsi water and milk onto the mouth of my dying mother. Out of tiredness and broken heart, I took the support of a pillar nearby and slept. All of a sudden my brother was waking me up and saying that my mother wanted to pass urine!.To the surprise of everyone two people took her to toilet for urination!.After few minutes she said again,I want to pass urine!”Now she needed only one person for her support! Likewise within half an hour she went for urine three-four times . Atlast without anybody’s support!. The scene now turned into  a celebration!. My mother is normal!"

"WHAT A BAFFLING MIRACLE ANNAN HAS PERFORMED!. The next day I took my mother to  the doctor for a formal review.While my mother was sitting inside the auto, I went to the doctor . By seeing me, the doctor started consoling me, thinking that my mother is no more! . When I said him that my mother is alive and sitting in auto, the doctor got up from the seat  awe- struck and came out to see my mother and said,This is a medical miracle!”. But I only know that Annan performed this miracle!"

After two days I asked my mother what she had experienced while at  death bed?, Then she said,'While I was lying in the bed , one white figure came to me and gently pressed my body and said,"No problem,you will be alright". Then only I felt like passing urine!'

Annan has shown the highest order of power and compassion by this miracle. And Sri Venu shed tears in gratitude while narrating this incident to us (web admin).


3)        Sri Venu narrates an interesting thing happened to him in Tirumala Tirupathi, ‟I went on a pilgrimage to Tirupathi along with my friend Suresh. We booked a room and stayed there in Tirupathi. Whenever I go to Tirupathi, I used to do Angapradhashnam. So I wanted to get up at 02:00 am in the morning for that .So before going to bed I asked my friend Suresh to wake me up at 02:00 am”

“But he was wittily reluctant to wake me up. Then I told him, ‘Okay if you cannot wake me, I know where to tell my demand!’ Then I told Annan to wake me up in the early morning!

“At around 03:00 am the next day morning, Suresh hurrily woke me and said, ‘come on ...go for Angapradhashnam immediately. Start quickly!’.I was very much confused about the restlessness of Suresh and went for Angapradhashnam. After that I came back to room and asked Suresh for his puzzling in the morning. Then Suresh said that at 0300 am one old man was waking him up and said to him, ‘Don’t you remember that your friend wanted to get up at 02:00 am. Go and wake him up!’.Suresh was baffled by this incident and then he woke up me!. After this incident Suresh developed great deal of faith and bakthi on Divine presence and Suresh started coming to Annan shrine to have Darshan of Annan.”

“Annan is everywhere”, completed Venu.

           Such spectacular feats are possible for the Siddhas of highest order with the help of astral energy light which is the source for this physical universe! Yogi Paramahansa Yogananda elaborately discusses about this in His work...Autobiography of a Yogi. Annan being a Supreme Siddha, out of all embracing compassion, could handle this Astral light for curing complicated illness! Till today, even after 15 years from that accident, Venu never had this problem of spinal cord...no trace of any inability due that accident!He walks normal..His mother too lives happilly without any problems!. Now Sri Venu lives his normal life with an undemanding  surrender and gratitude at the feet of Annan and unshakable loving obedience towards Vilamal Ayya.